VISITOR REGISTRATION -> English version

Formularz rejestracyjny

Profil firmy:
jubiler
sklep jubilerski
sieć sklepów
hurtownia
producent
importer
sklep internetowy
inne
Stanowisko:
właściciel/dyrektor
manager/kierownik
handlowiec/sprzedawca
pracownik
praktykant
Obszar zainteresowania (proszę zaznaczyć właściwe):
biżuteria złota próby 585
biżuteria złota próby 333
biżuteria złota z brylantami
biżuteria srebra
kamienie naturalne
kamienie syntetyczne
narzędzia i akcesoria jubilerskie
sztuczna biżuteria
półfabrykaty jubilerskie
biżuteria artystyczna
zegarki
inne

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FUNDACJA DLA ROZWOJU POLSKIEJ BRANŻY ZŁOTNICZO-JUBILERSKIEJ w celach realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą z 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U z 2016 Nr 133 poz. 833).
2. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez FUNDACJĘ DLA ROZWOJU POLSKIEJ BRANŻY ZŁOTNICZO-JUBILERSKIEJ z siedzibą w Warszawie przy ul. Piekarskiej 20 do celów marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2016.922 z dnia 2016.06.28 z późniejszymi zmianami). Przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania przesyłając wiadomość e-mail na adres targi@tjexpo.pl z tematem "BRAK ZGODY".
4. Oświadczenie związane z epidemią COVID-19: Oświadczam*, iż będę uczestniczyć w targach GoldExpo 2020 jedynie będąc w pełni zdrowym, nie mając w dniu targów ani w ciągu 21 dni poprzedzających pozytywnego wyniku testu ani objawów charakterystycznych dla zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, nie przebywając na kwarantannie ani w izolacji. Wyrażam zgodę na ewentualny pomiar temperatury przy wejściu do obiektu i udzielenie obsłudze ewentualnych dodatkowych informacji. Rozumiem, iż gdyby wymagały tego przepisy prawa lub zarządzenie organizatora na terenie targów może obowiązywać obowiązek noszenia maseczek i/lub rękawiczek oraz dezynfekcji rąk w wymaganych miejscach. * Oświadczenie może być wymagane w formie pisemnej w dniu wejścia na targi
5. Oświadczam, iż podróż na GoldExpo 2020 rozpocznę w (proszę podać kraj i miejscowość)